De WoonZorgwijzer 2.0 en 3.0

De WoonZorgwijzer is een instrument om de (lokale) beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning te faciliteren. Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Het instrument heeft zijn meerwaarde inmiddels meer dan bewezen en inmiddels zijn we al weer bijna toe aan de lancering van 3.0-versie. De eerste proeve van deze nieuwe versie is in te zien via de site woonzorgwijzer.dev. In het voorjaar 2022 zal de 3.0 versie definitief worden gelanceerd.Ministerie van Binnenlandse Zaken

Platform 31

Provincie Zuid-Holland

Het eerste ontwerp van de WoonZorgwijzer is in 2015 en 2016 door RIGO en Platform 31 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stichting In Fact heeft de doorontwikkeling opgepakt en inmiddels is er sprake van een beproefd en veelgebruikt instrument. Provincie Zuid-Holland was en is daarbij een belangrijke partner. In 2017 is in deze provincie de meerwaarde in de lokale beleidspraktijk getoetst en vanwege de positieve bevindingen is een provinciale applicatie ontwikkeld. Daarmee hebben alle organisaties in de provincie toegang gekregen tot de WoonZorgwijzer. In onderstaand filmpje legt de provincie uit waarom men hiertoe is overgegaan en geven lokale gebruikers aan waar zij de meerwaarde zien. In 2018 heeft de provincie Noord-Holland het voorbeeld van Zuid-Holland gevolgd.

Alle relevante documentatie over de opzet en ontwikkeling van de WoonZorgwijzer is via de site van In Fact toegankelijk. Het gaat hier zowel om technische toelichtingen als om voorbeelden van hoe de WoonZorgwijzer kan worden toegepast.

Contact

WoonZorgwijzer kan ook worden ingezet voor uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting In Fact.

Toepassingen van de WoonZorgwijzer

Steeds meer organisaties maken gebruik van de WoonZorgwijzer. Hieronder ziet u een overzicht van de gebieden waarvoor WoonZorgwijzer op dit moment toegankelijk is. Door op een logo te klikken kunt u de WoonZorgwijzer voor het betreffende gebied inzien. Het verdient daarbij aanbeveling alleen te kijken naar de 2.0 versies, maar ook deze zijn inmiddels wat verouderd. Binnenkort lanceren wij de 3.0 versie (zie woonzorgwijzer.dev voor een eerste indruk) en worden alle oude applicaties verwijderd.

{{org.name}} 2.0

De WoonZorgwijzer plus+

Een aantal organisaties heeft ervoor gekozen de WoonZorgwijzer te integreren in een bredere monitor. Hieronder vindt u voorbeelden van deze toepassing.

{{org.name}} 2.0

Oude versies

Om lopende lokale processen niet te verstoren, worden onderstaande versies tijdelijk in de lucht gehouden.

{{org.name}}

Meedoen

De WoonZorgwijzer is ontwikkeld om de beleidsvorming op lokaal niveau te faciliteren en kan ook worden ingezet voor uw eigen organisatie. Meer informatie over de opties en de kosten kunt u vinden in de flyer die u hier kunt downloaden Bij concrete interesse kunt u contact opnemen met Johan van Iersel of Kees Leidelmeijer van Stichting In Fact (+31202338794).

Neem contact op


Colofon

Onderstaande organisaties zijn betrokken bij dit initiatief